19.10.
Dne 25. 10. 2018 se bude konat tradiční pasování prváků.
10.10.
Archeologický ústav FF JU zve na komentovanou vycházku po raně středověkém hradišti Hradec u Řepice(okr. Strakonice)
23.5.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v ZS AR 2018/19 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
21.5.
zadaných na Archeologickém ústavu FFF JU v roce 2018
22.10.
25. 10. 2017 se v prostorách zříceniny hradu Dívčí Kámen uskuteční již tradiční pasování studentů prvních ročníků oboru archeologie.
5.6.
zadaných na Archeologickém ústavu FF JU v roce 2017
5.4.
od 1. do 30. července 2017
5.1.
které byly zadány na Archeologickém ústavu FF JU v prosinci 2015.
3.10.
Archeologické rozhledy v digitální podobě (starší ročníky)
3.10.
Česká televize připravila dokument o archeologickém a archeogenetickém výzkumu v Netolicích, na kterém se významně podílí Archeologický ústav FF JU.
3.10.
kterým se upravuje minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu
3.10.
Chvojka, O. a kol. 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8.
3.10.
Odkrýváme dobu bronzovou na Bechyňsku (video)
3.10.
Seznam zadaných bakalářských a diplomových prací na Archeologickém ústavu FF JU v listopadu 2013
3.10.
Seznam zadaných bakalářských prací na Archeologickém ústavu FF JU v květnu 2014