21.3.
Zpráva o odborné exkurzi Ústavu romanistiky.
21.3.
Krajské kolo proběhne 5. 4. 2017. Na organizaci a průběhu se podílí i Historický ústav FF JU.
17.3.
Habilitační přednáška pana PhDr. et PaedDr. Marka Šmída, Ph.D., se koná dne 23. 3. 2017 od 11:00 hod.
28.2.
Opatření děkana, jímž se vydává harmonogram AR 2017/2018 na FF JU.
14.3.
Absolventka Kristýna Kubíčková získala práci v agentuře CzechTrade v Düsseldorfu.
28.2.
Prvního kurzu univerzity se účastní téměř 40 posluchačů.
1.3.
Přednášku pronese doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., 20. 3. 2017 od 15.00 hod. v posluchárně P2.
23.2.
27.1.
Přihlášky přijímá sekretářka Historického ústavu do 15. března 2017.
24.1.
Přihlášky je možné odevzdat nejdéle do 27. února 2017.
20.1.
Velké díky patří Štěpánce Dudové, Monice Mlejnkové, Andree Podroužkové, Lence Řezníčkové a Sabině Vlachové.
10.1.
Den otevřených dveří se koná 13. ledna 2017 od 9.30 hod. do 14.00 hod.
9.1.
Exkurze proběhne 13. 3. -17. 3. 2017. Stále ještě zbývají volná místa.
2.1.
v rámci worshopu Bach und Bier
14.12.
Setkání se uskuteční 22. 12. 2016, v zasedací místnosti Z1.