Pracovna

01 036
Telefon 387 774 856
E-mail faktorova@ff.jcu.cz
Odborná specializace  dějiny české literatury 19. století

Konzultační hodiny

 

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. (nar. 1979) absolvovala obor český jazyk a literatura - historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium Dějiny novější české literatury na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde nyní působí. V publikovaných pracích se zabývá zvláště romantismem; naposledy přispěla kapitolou do knihy badatelského týmu D. Turečka České literární romantično(Brno, Host 2012). Publikovala rovněž monografii Mezi poznáním a imaginací. Podoby obrozenského cestopisu (Praha, Arsci 2012) a spolu s D. Turečkem připravila výstavu Památníku národního písemnictví v Praze KHM 1810-2010. Dvě století české kultury s Máchou a k ní stejnojmenný katalog se studiemi. Na Ústavu bohemistiky vede semináře k dějinám české literatury 19. století. 

 

Granty

Publikační činnost