Kontakt

Pracovna 00 007  
Telefon 387 774 873  
E-mail

len.martin@seznam.cz

martink1@ff.jcu.cz

 
Konzultační hodiny

16. 1. 2018             17.00 - 18.00 hodin

17. 1. 2018                 8.00 - 9.00 hodin

23. 1. 2018             17.00 - 18.00 hodin

24. 1. 2018                 8.00 - 9.00 hodin

30. 1. 2018             17.00 - 18.00 hodin

31. 1. 2018                 8.00 - 9.00 hodin

a dle dohody

 
Učební plány

Pomocné vědy historické - přednáška

Dějiny správy novověku I

Dějiny správy novověku II

Česká diplomatika novověku

Obecná diplomatika

Vybrané problémy dějin správy

Seminář z novověké diplomatiky

Česká diplomatika středověku

Církevní správa na jihu Čech v novověku a její písemnosti

Městská správa

Vrchnostenská správa

Archivní praxe I

Archivní praxe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životopis

 

Publikační činnost

 

Bakalářské práce

 

Diplomové práce