Kontakt

Pracovna 00 007  
Telefon 387 774 873  
E-mail

len.martin@seznam.cz

martink1@ff.jcu.cz

 
Konzultační hodiny

29. 5. 2018       10.30 - 11.00 hodin

7. 6. 2018         10.30 - 11.00 hodin

12. 6. 2018       14.00 - 15.00 hodin

21. 6. 2018       15.00 - 16.00 hodin

a dle dohody

 
Učební plány

Pomocné vědy historické - přednáška

Dějiny správy novověku I

Dějiny správy novověku II

Česká diplomatika novověku

Obecná diplomatika

Vybrané problémy dějin správy

Seminář z novověké diplomatiky

Česká diplomatika středověku

Církevní správa na jihu Čech v novověku a její písemnosti

Městská správa

Vrchnostenská správa

Archivní praxe I

Archivní praxe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životopis

Curriculum vitae

 

Publikační činnost

 

Bakalářské práce

 

Diplomové práce

 

Granty