Kontakt

Pracovna 00 007  
Telefon 387 774 873  
E-mail

martink1@ff.jcu.cz

 
Konzultační hodiny

úterý                   9.00 - 9.30 hodin

                         12.30 - 13.30 hodin

a dle dohody

 
Učební plány

Pomocné vědy historické - přednáška

Dějiny správy novověku I

Dějiny správy novověku II

Česká diplomatika novověku

Obecná diplomatika

Vybrané problémy dějin správy

Seminář z novověké diplomatiky

Česká diplomatika středověku

Církevní správa na jihu Čech v novověku a její písemnosti

Městská správa

Vrchnostenská správa

Archivní praxe I

Archivní praxe II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Životopis

Curriculum vitae

 

Publikační činnost

 

Bakalářské práce

 

Diplomové práce

 

Granty