Jedná se o dvouletý studijní program, v němž si studenti vedle svého jednooborového navazujícího studia španělského jazyka na FF JU zvolí jeden z navazujících magisterských oborů akreditovaných na Univerzitě v Salamance.

Zaměření: výuka španělštiny jako cizího jazyka, literární studia a digitální kultura

Jazyk výuky: španělština

Partnerská instituce: Universidad de Salamanca

Platnost od roku: 2016

Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU

Diplomy z oborů:

Filozofická fakulta JU, Česká republika:  

Filologie: Španělský jazyk (jednooborové studium).

Universidad de Salamanca, España (český uchazeč má možnost výběru jednoho z níže uvedených  studijních oborů)

Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Textual y Humanidades Digitales

Organizace výuky:

Vybraní studenti Ústavu romanistiky Jihočeské univerzity stráví první akademický rok na své domovské univerzitě a následující rok odjedou studovat na partnerskou Univerzitu v Salamance.

Studium v tomto programu je zakončeno obhajobou závěrečné diplomové práce, která bude vypracována pod vedením vyučujících z obou univerzit a předložena za oba obory společně.

V každém akademickém roce se budou moci tohoto programu účastnit maximálně 3 vybraní studenti Ústavu romanistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Financování pobytu: interní zdroje FF JU (IP program), příp. program Erasmus+

 

Studijní plán pro české studenty na Univerzitě v Salamance

Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

 (plán může podléhat průběžným aktualizacím pro příslušný AR)

 

Asignatura

ECTS

 

 

 

O

b

l

i

g

a

t

o

r

i

a

s

Adquisición del lenguaje y aprendizaje de L2.

5

Enseñanza y aprendizaje de la competencia gramatical (I)

8

Enseñanza y aprendizaje de la competencia gramatical (II)

6

Enseñanza y aprendizaje de la competencia fónica

3

Enseñanza y aprendizaje de la competencia léxica

3

Enseñanza y aprendizaje de la competencia pragmática

5

Enseñanza y aprendizaje de la competencia sociolingüística

3

Enseñanza y aprendizaje de la competencia cultural y estratégica

3

Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras

3

Enseñanza y aprendizaje de las destrezas comunicativas I. Expresión y comprensión escritas.

3

Enseñanza y aprendizaje de las destrezas comunicativas I. Expresión y comprensión orales.

3

La programación y la evaluación en la clase de ELE

3

 

(48)

 

 

Optativas    a elegir 2

Nuevas tecnologías en la enseñanza de segundas lenguas

3

Recursos didácticos para el aula de ELE

3

Español para inmigrantes

3

Español profesional: negocios y ámbito académico

3

 

 

(54)

 

Proyecto final de máster

6

 

TOTAL CRÉDITOS

60

 

Studijní plány dalších dvou studijních oborů (Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Textual y Humanidades Digitales) jsou k nahlédnutí na Ústavu romanistiky FF JU.