Zaměření: lingvistika, sociolingvistika

Jazyk výuky: francouzština

Partnerské instituce: Université Paris-Descartes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Platnost od roku: 2009

Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU

Diplomy oborů: Sciences du langage: Linguistique et sémiologie générales / Filologie: Francouzský jazyk

Organizace výuky: 1. semestr studia společná výuka na FF JU; 2. semestr studia společná výuka na FF JU; 3. semestr studia společná výuka na  Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne; 4. semestr společná výuka na  Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne). V průběhu obou ročníků přednášky hostujících profesorů.

Financování pobytu: Program Erasmus+

Podrobnější informace