Zaměření: lingvistika textu a diskurzu

Jazyk výuky: francouzština

Partnerské instituce: Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales, Metz / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Platnost od roku: 2014

Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU

Diplomy oborů: Sciences du langage et Didactique des Langues : Lexique, Texte et Discours / Filologie: Francouzský jazyk

Organizace výuky: 1. semestr studia na domovské univerzitě studenta; 2. semestr studia společná výuka na FF JU; 3. semestr studia společná výuka na  Université de Lorraine, UFR Sciences Humaines et Sociales; 4. semestr dle volby studenta (zaměřen primárně na dokončení DP). V průběhu obou ročníků přednášky hostujících profesorů.

Financování pobytu: Program Erasmus+