Dodatek č. 1 k ROZHODNUTÍ DĚKANA o podmínkách pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/2020.

 

JEDNOOBOROVÉ STUDIUM

 

ARCHEOLOGIE

Archeologie


FILOLOGIE

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk

Italský jazyk

Španělský jazyk


HISTORICKÉ VĚDY

Archivnictví

Historie


HUMANITNÍ STUDIA

Kulturální studia

 

OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ KULTURY

Dějiny a filozofie umění

 

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM NEUČITELSKÉ (MOŽNÉ POUZE VE VZÁJEMNÉ KOMBINACI NEUČITELSKÝCH DVOUOBORŮ)

Anglická a americká literatura

Bohemistika

Česko-německá areálová studia

Francouzský jazyk a literatura

Historie

Italský jazyk a literatura

Španělský jazyk a literatura

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (MOŽNÉ POUZE VE VZÁJEMNÉ KOMBINACI OBORŮ PROGRAMU UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)

 

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy

Učitelství dějepisu pro střední školy

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

Učitelství italského jazyka pro střední školy

Učitelství španělského jazyka pro střední školy

 

DVOUOBOROVÉ STUDIUM PŘEKLADATELSTVÍ (MOŽNÉ POUZE V DANÉ KOMBINACI OBORŮ PŘEKLADATELSTVÍ)

 

Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství francouzského jazyka

Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka