INFORMACE                                                INFORMATION

 

Letní školu slovanských studií pořádá Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se o třítýdenní kurz, který se vždy koná na přelomu srpna a září. Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Na letní škole jsou ale samozřejmě vítáni všechni zájemci o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. 

 

Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti.

 

STIPENDISTÉ

Stipendia mohou získat ti kandidáti/kandidátky, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí. Přihláška s přílohami musí být předána příslušné přijímající instituci (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky, nikoli však naše univerzita), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky v konkrétní zemi.

Informace na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1

 

SAMOPLÁTCI

Zájemci se mohou přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace potřebné k přihlášení naleznete → ZDE.

 

Informační leták / Information Sheet 2019

Přihláška 2019 - stipendisté (Application form for a scholarship holder)

Přihláška 2019 - samoplátci (Application form for a self-payer)

 

Mezní datum pro podání přihlášky (samoplátci) / Application deadline (self-payers)15. července 2019 / July 15th 2019