Konzultační hodiny LS 2017/2018

 

Mgr. Andrej Artěmov, Ph.D. po dohodě e-mailem
PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

úterý: 10.45 – 12.15

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. středa: 10.00 – 11.30
Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. čtvrtek: 9.00 – 10.00
Mgr. Martina Halamová, Ph.D. úterý: 10.30 – 12.00
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. pondělí: 8.00 - 9.30
Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. pondělí: 15.00 – 16.00
doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. čtvrtek: 9.45 – 11.15
doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. středa: 9.45 – 11.15
Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. středa: 15.00 – 16.30
Mgr. Michala Kutláková, Ph.D. mateřská dovolená
Mgr. Markéta Maturová, Ph.D. úterý: 14.00 – 15.30
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. středa 8.00 - 9.30
PhDr. Věra Pospíšilová po dohodě e-mailem
Mgr. David Skalický, Ph.D. pátek: 9.30 – 10.30
Mgr. Jana Skálová, Ph.D. pondělí: 8.30 - 10.00
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

úterý: 9.30 – 11.00

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D. středa: 9.00 – 10.30
Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. pátek: 9.00 – 10.00

 

 

 

Konzultace v jiném termínu je možné si domluvit s vyučujícími osobně, nebo e-mailem.