Konzultační hodiny zkouškové období LS 2017/2018

 

Mgr. Andrej Artěmov, Ph.D. po dohodě e-mailem
PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

po dohodě e-mailem

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. po dohodě e-mailem
Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. po dohodě e-mailem
Mgr. Martina Halamová, Ph.D. po dohodě e-mailem
prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. po dohodě e-mailem
Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. po dohodě e-mailem
doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. po dohodě e-mailem
doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. po dohodě e-mailem
Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. po dohodě e-mailem
Mgr. Michala Kutláková, Ph.D. mateřská dovolená
Mgr. Markéta Maturová, Ph.D. po dohodě e-mailem
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. středa 8.00 - 9.30
PhDr. Věra Pospíšilová po dohodě e-mailem
Mgr. David Skalický, Ph.D. po dohodě e-mailem
Mgr. Jana Skálová, Ph.D. po dohodě e-mailem
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

po dohodě e-mailem

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D. po dohodě e-mailem
Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. pátek: 9.30 – 10.30

 

 

 

Konzultace v jiném termínu je možné si domluvit s vyučujícími osobně, nebo e-mailem.