Konzultační hodiny zkouškové období LS 2017/2018

 

Mgr. Andrej Artěmov, Ph.D. po dohodě e-mailem
PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

úterý: 9.00 - 10.30

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. pondělí: 9.30 - 11.00
Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. čtvrtek: 10.00 - 11.00
Ph.Dr. et Mgr. David Franta pondělí: 8.00 - 9.30
Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

pondělí: 9.00 - 9.45

úterý: 11.30 - 12.15

prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. úterý: 9.30 - 11.00
Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. e-mailem (studijní pobyt ve Vídni)
doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

středa: 10.35 - 11.20

čtvrtek: 14.05 - 14.50

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc. úterý: 10.45 - 12.15
Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

úterý: 9.45 - 10.30

středa: 16.00 - 16.45

Mgr. Michala Kutláková, Ph.D. mateřská dovolená
Mgr. Markéta Maturová, Ph.D. úterý: 9.30 - 11.00
prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. středa 8.00 - 9.30
PhDr. Věra Pospíšilová po dohodě e-mailem
Mgr. David Skalický, Ph.D. pátek: 9.30 - 11.00
Mgr. Jana Skálová, Ph.D. pondělí: 9.30 - 11.00
prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.

úterý: 8.00 - 9.30

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D. mateřská dovolená
Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D. pátek: 9.00 – 10.00

 

 

 

Konzultace v jiném termínu je možné si domluvit s vyučujícími osobně, nebo e-mailem.