Konzultační hodiny v LS AR 2016/17 -

zkouškové období

 

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

dle dohody 

 
doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

25. 5. 2017

1. 6. 2017

8. 6. 2017

16. 6. 2017

19. 6. 2017

20. 6. 2017

27. 6. 2017

a dle dohody

16.00 - 17.00 hodin

12.00 - 13.00 hodin

16.00 - 17.00 hodin

 9.30 - 10.00 hodin

12.30 - 13.00 hodin

16.00 - 17.00 hodin

10.00 - 11.00 hodin

PhDr. Jan John. Ph.D.

dle dohody

 

 

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

24. 5. 2017

8. 6. 2017

27. 6. 2017

a dle dohody

13.00 - 14.00 hodin

12.00 - 13.00 hodin

14.00 - 15.00 hodin

Mgr. Martin Pták

1. 6. 2017

21. 6. 2017

dle dohody

12.30 - 13.00 hodin

8.30 - 9.00 hodin

Mgr. Tereza Šálková

dle dohody