Zimní semestr 2018/2019   

                                          

                                                                                 

 

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

pátek

11.30 – 12.00 hodin

a dle dohody

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.   

pondělí

10.00 – 11.30 hodin

a podle dohody

Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.       

pondělí

12.00 – 13.15 hodin

Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.

pondělí

13.30 – 15.00 hodin

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.  

pondělí

   8.15 –   9.45 hodin

Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.     

úterý

10.30 – 11.15 hodin

14.15 – 15.00 hodin

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

pondělí

čtvrtek

  9.00 –   9.30 hodin

  9.00 – 10.00 hodin

Mgr. Jaroslav Král

úterý

11.15 – 12.45 hodin

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

úterý

10.30 – 11.30 hodin

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.  

úterý

  8.15 –   9.45 hodin

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

středa

11.30 – 13.00 hodin

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

pondělí

 15.50 – 16.35 hodin

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

úterý

10.00 – 11.30 hodin

Doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

středa

13.00 – 14.30 hodin