v letním semestru 2018/2019   

                                          

                                                                                 

 

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

pondělí

14.00 – 15.00 hodin

a dle dohody

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.   

pondělí

10.00 – 11.30 hodin

a podle dohody

Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.       

pondělí

13.30 – 15.00 hodin

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.  

pondělí

   8.15 –  9.45 hodin

Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.     

pondělí

 

10.45 – 11.30 hodin

14.00 – 14.45 hodin

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

pondělí

10.00 –  11.00 hodin

16.00 – 16.30 hodin

Mgr. Jaroslav Král

úterý

12.15 – 13.30 hodin

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

pondělí

15.30 – 16.30 hodin

a dle dohody

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

úterý

  9.30 – 11.00 hodin

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

čtvrtek

10.30 – 11.30 hodin

a dle dohody

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

pondělí

 10.30 – 11.20 hodin

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

úterý

  9.30 – 11.00 hodin

PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

čtvrtek

10.30 – 12.00 hodin