Letní semestr 2017/2018)      

                                          

                                                                                 

 

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

pondělí

17.00 – 17.30 hodin

a podle dohody e-mailem

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.   

pondělí

10.00 – 11.30 hodin

a podle dohody

Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.       

pondělí

 14.00 – 15.30 hodin

Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.

středa

 14.00 - 15.00 hodin

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.  

pondělí

středa

  8.30 – 9.30 hodin

  8.15 – 8.45 hodin   

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.      

čtvrtek

14.00 - 16.00 hodin

a podle dohody e-mailem

Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.     

pondělí

12.15 – 13.45 hodin

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

pondělí

13.00 – 14.00 hodin

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

pondělí

15.30 – 16.30 hodin

a podle dohody

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

úterý

  9.00 – 10.30 hodin

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

úterý

13.00 – 14.00 hodin

a podle dohody e-mailem

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

podle dohody e-mailem mae@centrum.cz

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

úterý

10.00 – 11.30 hodin

Doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

středa

13.30 – 15.00 hodin

PhDr. Miroslav Žitný

úterý

  9.30 – 10.30 hodin

16.00 – 17.00 hodin