Konzultační hodiny ve zkouškovém období

a v období letních prázdnin AR 2017/2018

 

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D. 

24. 5. 2018     13:00 - 13:30

7. 6. 2018       13:30 - 14:00

13. 6. 2018     13:00 - 13:30

v tyto i v jiné dny vždy po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Petr Kos, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

(budova PF, U Tří lvů 1A, č. d. TL 312)

Mgr. David Vichnar, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem