Pracovna 00 045    a
Telefon 387 774 869  
E-mail kbartova@frov.jcu.cz  
Konzultační hodiny po předchozí domluvě e-mailem  
Učební plány

Základy interpretace literárního textu a základy překladu

 

 

Mgr. Kateřina Bártová vystudovala obor Anglická a americká literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2016 studuje doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své dizertaci se zaměřuje na vzájemné propojení americké přírody a kultury v próze Cormaca McCarthyho. V rámci doktorského studia získala postgraduální transatlantické cestovní stipendium od European Association of American Studies. Je členkou The Cormac McCarthy Society a České a Slovenské asociace amerikanistů.

Mezi její hlavní oblasti zájmu patří moderní americká literatura, jižanská gotika a ekokritika. Do češtiny přeložila šest románů ze současné populární anglické a americké prózy.

 

Mgr. Kateřina Bártová graduated from English and American Literature at the Faculty of Arts of the University of South Bohemia in České Budějovice. She has been studying PhD study program at Charles University in Prague since 2016. In her dissertation, she focuses on interdependence between American nature and culture in Cormac McCarthy’s fiction. She was awarded European Association of American Studies Postgraduate Transatlantic Travel Grant. She is a member of The Cormac McCarthy Society and Czech and Slovak Association of American Studies.

Her main areas of interest are modern American literature, Southern Gothic, and ecocriticism. She has translated six contemporary English and American novels into Czech.

 

Publikační činnost