Italský jazyk (jednooborové studium)

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a průměrná známka z jednoho z cizích jazyků (nemusí to být italský jazyk) nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

Přijetí na základě ústního pohovoru

 

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou

  • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Itálie; současný italský politický, společenský a ekonomický život; italské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); italsko-české vztahy. Uchazeči s vyhraněným zájmem o italskou literaturu si mohou přinést k pohovoru seznam přečtené beletrie, poezie a divadelních her od italských autorů (v originále nebo v českém překladu).
  • Motivaci ke studiu italského jazyka a kultury.

Předchozí znalost italského jazyka není podmínkou (v 1. ročníku je zařazen intenzivní jazykový kurz). Uchazeči s dobrou znalostí italštiny mohou v případě zájmu část motivačního pohovoru absolvovat v italštině.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

Znalost reálií, dějin a kultury Itálie, případně diskuze nad seznamem literatury = max. 100 bodů.

  • (Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

Co tento obor nabízí?

 Praktickou znalost italského jazyka na úrovni C1

  • Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce
  • Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků
  • Možnost zvolit v průběhu studia mezi zaměřením na literaturu či na odborný administrativně-právní jazyk
  • Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU