Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje dodatečné přijímací řízení; zahájení studia bude realizováno již v akademickém roce 2015/2016.

 

Co obor IJEMO nabízí?

  • praktické i teoretické zvládnutí italského jazyka (vstupní úroveň A2/B1, výstupní C1), včetně kurzů administrativní, obchodní a právní italštiny
  • povinné kurzy angličtiny (včetně právní angličtiny)
  • třetí cizí jazyk od úrovně začátečníků (němčina, francouzština, španělština, ruština)
  • přednášky z práva a ekonomie, zakončené státní závěrečnou zkouškou Ekonomické a právní vztahy v mezinárodním obchodě
  • možnost strávit 1-2 semestry na jedné z našich partnerských univerzit
  • možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu Italský jazyk

 

Požadavky k přijímacímu řízení a přihláška ke studiu ZDE