Název oboru

Italský jazyk (jednooborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Obor nabízí studentům získání jazykových kompetencí v italském jazyce na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce. Do povinné složky rovněž patří seznámení s příslušnými kulturními reáliemi včetně širšího historického kontextu. Kromě toho umožňuje obor studentům prohloubit si znalost kulturních a společenských reálií buďto systematickým studiem románských literatur s důrazem na literaturu italskou, nebo studiem evropského a obchodního práva spolu s příslušnými odbornými jazykovými semináři v italštině. Ke studiu tohoto oboru se mohou hlásit také zájemci bez vstupní znalosti italštiny, v prvním roce studia je zařazen intenzivní jazykový kurz.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Italský jazyk bude ovládat italský jazyk minimálně na úrovni C1 a bude schopen samostatné filologické práce v oblasti současného jazyka

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného italského jazyka např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, apod. Může se uplatnit na pozicích asistenta, samostatného referenta či na nižších a středních řídících pozicích. Díky mezioborovému propojení filologických a právních znalostí najde uplatnění v institucích, které zajišťují kontakt s orgány Evropské unie, případně zprostředkovávají přeshraniční spolupráci s partnerskými euroregiony. Bude rovněž moci pokračovat v navazujícím magisterském studiu zaměřeném italskou filologii či na učitelství italštiny pro střední školy.

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE