Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se bude konat v pátek 12. ledna 2018 v budově Filozofické fakulty JU (Branišovská 31a). Přesný harmonogram (s vyznačenými místnostmi a časy) bude ke stažení ZDE.

 

  • Uchazeč se specifickými potřebami (se zdravotním postižením či chronickým onemocněním) má právo využít při přijímací zkoušce a v případě přijetí i v průběhu studia podpůrných služeb poskytovaných univerzitou. Pokud chce tento nárok uplatnit, musí v elektronické přihlášce zaškrtnout možnost „Zohlednění specif. potřeb“. Po kompletaci přihlášky ho budou kontaktovat pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami, kteří ho budou informovat o dalším postupu. Další informace lze získat na webových stránkách centra (http://centrumssp.jcu.cz/), e-mailem: centrum-ssp@jcu.cznebo telefonicky: 389 036 026. S pracovníky centra je také možné konzultovat vhodnost volby studijního oboru ještě před podáním přihlášky ke studiu.

 

  • Na FF JU chci studovat

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Doktorské studium

 

 

Přijímací řízení přehledně

(2017/18)

 

 

 

Bakalářské studium

 

Navazující studium

 

Doktorské studium

 

Rozhodnutí
o podmínkách
ke stažení
zde zde zde
Přihlášky do 15.03.2017 28.04.2017 28.04.2017
Přihlášku lze podat zde
Pozvánky k přijímacím pohovorům odeslány dle rozhodnutí: 19. kalendářní týden, do 12. 5. 2017

21. kalendářní týden

21. kalendářní týden
Stav: odeslány 2. 5. 2017 Stav: odeslány 16. 5. 2017  
ke stažení zde

ke stažení zde

 
Přijímací pohovory 29.05. - 09.06. 2017 12.06. - 23.06. 2017 12.06. - 30.06. 2017
úředně ověřenou kopie maturitního vysvědčení odevzdat do
16.06.2017
úředně ověřenou kopii diplomu odevzdat do 15.09.2017 úředně ověřenou kopii diplomu odevzdat do 29.09.2017
Výsledky budou rozeslány
nejpozději
07.07.2017 07.07.2017  do 7 pracovních dnů od ukončení přijímacích pohovorů v Ph.D studiu
Výsledky odeslány (poštou) 29. 6. 2017 3. 7. 2017 ano 
Výsledky zveřejněny (v portálu) 3. 7. 2017 4. 7. 2017 ano
Zápis přijatých uchazečů 04.09.2017
05.09.2017
21.09.2017 06.10.2017
Zahájení výuky v AR 2017/2018 02.10.2017 02.10.2017