Cena rektora za vynikající studijní výsledky byla podle článku 4 Stipendijního řádu JU v ČB v platném znění přidělena  těmto absolventkám a absolventům FF JU (uvedeno v abecedním pořadí):

 

Mgr. et Bc. Lucii Duškové - absolventce oboru Bohemistika v rámci studijního programu Filologie

Mgr. Anně Fišerové - absolventce oboru Historie v rámci studijního programu Historické vědy

Mgr. Františku Kölblovi - absolventovi oboru Literárně-historická studia v rámci studijního programu Humanitní studia

Mgr. Petře Němečkové - absolventce oboru Bohemistika v rámci studijního programu Filologie

Mgr. Barboře Staňkové - absolventce oboru Dějiny a filozofie umění v rámci studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury