Název oboru

Historie (jednooborové i dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na získání základních poznatků z dějin lidstva od pravěku do současnosti a na zvládnutí základní teoretické a metodologické výbavy nezbytné pro samostatnou odbornou práci v historických vědách. Současně studium poskytuje vhled do možných aplikací poznatků historických věd tak, aby se absolventi uplatnili v praxi i bez případného navazujícího magisterského studia (muzea, galerie, památkové ústavy, cestovní ruch, státní správa a samospráva).

 

Profil absolventa

Cílem studia oboru je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných v praxi uplatnit teoretické poznatky z oboru historie, a to především v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu), ale i v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.), popřípadě vstoupit do navazujícího magisterského studia oboru Historie (jednooborové i dvouoborové), případně Učitelství dějepisu pro střední školy.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Francouzský jazyk a literatura, Italský jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Archivnictví, Archeologie, Dějiny umění, Kulturní studia

 

Garantující pracoviště

Historický ústav FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE