Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
23.4.
pozvánka na přednášku prof. PhDr. Ivana ŠEDIVÉHO, CSc., která se koná 23. 4. 2018 od 16.00 hodin v posluchárně P1
20.4.
přednáška RNDr. Michaely Vidlákové se konala 18. dubna 2018
16.4.
Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí v úterý 10. dubna 2018
5.4.
se za účasti dvanácti družstev z jihočeských gymnázií konalo 5. dubna 2018
27.2.
Seminář proběhne od 23. do 28. dubna 2018 v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání.
13.12.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
1.2.
Časopis pro dějiny raného novověku