Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
16.1.
konajících se na Historickém ústavu FF JU pro posluchače Pedagogické fakulty JU v zimním termínu akademického roku 2016/2017
6.1.
Pozvánka na pětidenní blokový seminář. Seminář se koná v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání a je pro studenty JU zdarma.
3.1.
Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1 budou v LS 2016/2017 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 8 posluchačů.
2.1.
Historický ústav pořádá 4. května 2017 exkurzi do Pasova a renesančního sídla pasovských biskupů v Obernzell
13.12.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
17.10.
V říjnu 2016 vyšel časopis Opera historica 17, 2016, č. 1
3.10.
Historický ústav FF JU a Univerzita Pasov získaly od Evropské unie prostředky k realizaci společného projektu
1.2.
Časopis pro dějiny raného novověku