Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
25.3.
Cenu Josefa Pekaře obdržel za práci Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621
25.3.
přednáška RNDr. Michaely Vidlákové, která tři roky žila v terezínském ghettu, se koná 27. března 2019 od 17.00 hodin v posluchárně P1
23.3.
jehož spolupořadatelem je Historický ústav Filozofické fakulty JU, se uskuteční 27. března 2019.
22.3.
Druhý blok přednáškového cyklu se uskuteční 28. 3. 2019 v Českém Krumlově.
22.3.
Setkání v rámci projektu „Historie jako prostor k setkávání“ se konalo 20. března 2019.
28.2.
Pátý přednáškový cyklus studijního programu Člověk, dějiny, slovesnost (pro U3V) se koná v době od 5. 3. 2019 do 14. 5. 2019, každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin v posluchárně P2
4.12.
Historický ústav FF JU získal institucionální i programové akreditace na 10 let
4.12.
Akademičtí pracovníci ústavu získali v projektové soutěži Grantové agentury ČR dva nové granty
3.10.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov