Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
22.11.
V pondělí 21. listopadu 2016 pořádal Historický ústav rozšířené doktorské kolokvium
22.11.
obdržel na slavnostním zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty JU pamětní medaili
16.11.
se konalo na Historickém ústavu FF JU v pátek 11. listopadu 2016
15.11.
V rámci projektu Historie jako prostor k setkávání proběhlo 9. listopadu 2016 pracovní setkání učitelů v bavorském Freyungu
3.11.
se ustkutečnílo v rámci projektu „Historie jako prostor k setkávání“, realizovaném Historickým ústavem FF JU ve spolupráci s Univerzitou Pasov v pondělí 24. 10. 2016
26.10.
Seznámení středoškolských učitelů dějepisu s probíhajícím projektem
17.10.
V říjnu 2016 vyšel časopis Opera historica 17, 2016, č. 1
3.10.
Historický ústav FF JU a Univerzita Pasov získaly od Evropské unie prostředky k realizaci společného projektu