Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
7.8.
které budou obhajovány na Historickém ústavu FF JU v září 2017
14.7.
Ve dnech 27. a 28. června 2017 uspořádali členové projektového týmu dvě setkání v Bučině.
14.7.
pro posluchače Pedagogické fakulty JU v podzimním termínu AR 2016/2017
29.6.
Mimořádný publikační úspěch Mgr. Michala Morawetze, doktoranda Historického ústavu FF JU
13.6.
Další společné kolokvium Historického ústavu FF JU a Univerzity Pasov (16. - 17. 6. 2017)
8.6.
který získal v mezinárodní konkurenci prestižní badatelské stipendium na International Center for Jefferson Studies v Minticello (USA)
30.5.
Projekt Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí
26.5.
Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT2 budou v ZS 2017/2018 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 8 posluchačů.
22.5.
Ve dnech 9. až 13. května 2017 proběhl blokový mediální seminář, který připravil tým projektu Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí.