Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
15.11.
Tým projektu Historie jako prostor k setkávání srdečně zve všechny budoucí učitele či zájemce o problematiku totalitních režimů a interpretaci dobových fotografií.
29.10.
Vědecké zasedání Historického ústavu Filozofické fakulty JU se koná 6. až 7. prosince 2018 v zasedací mistnosti Rektorátu Jihočeské univerzity
24.10.
Ve dnech 16. až 20. října 2018 navštívil Historický ústav Filozofické fakulty JU prof. Dr. Andrei Prokopiev ze Státní univerzity v Petrohradu.
18.10.
které se zúčastnilo 36 studentů Jihočeské univerzity a žáků Gymnázia Třeboň
3.10.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
31.5.
se stala součástí Akademické knihovny Jihočeské univerzity
1.2.
Časopis pro dějiny raného novověku