Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (výňatek týkající se habiltačního řízení a řízení ke jmenování profesorem) 

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem FF JU (s platností od 9. 11. 2017)

Řád habilitačního řízení na Filozofické fakultě JU (s platností od 15. 10. 2007)

 

Opatření děkana č. 10/2014 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby

Zde naleznete výši poplatku za zahájení habilitačního řízení (§ 72 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu jeho uhrazení.

 

Obory habilitačního řízení

Obor Platnost akreditace
Teorie a dějiny novější české literatury 14. 9. 2028
České dějiny 17. 10. 2028
Dějiny novější české literatury 31. 8. 2019

 

Zahájená habilitační řízení

viz stránky MŠMT s  informacemi o habilitačních řízení 

viz Úřední deska JU s informacemi o habilitačním řízení

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Jmenování

Ukončená habilitační řízení

2017

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Filozofická fakulta JU České dějiny 1. 5. 2017
2016

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Filozofická fakulta JU Dějiny novější české literatury 1. 12. 2016
2014

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 5. 2014

2010      

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Dějiny novější české literatury

1. 12. 2010

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 4. 2010

2009      

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 12. 2009

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Filozofická fakulta UJEP

České dějiny

1. 12. 2009

2007      

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 6. 2007