Řád habilitačního řízení na FF JU

 

Opatření děkana č. 10/2014 k úhradám nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby

Zde naleznete výši poplatku za zahájení habilitačního řízení (§ 72 zákona č. 111/1998 Sb.), včetně informací o způsobu jeho uhrazení.

 

Obory habilitačního řízení

Obor Platnost akreditace
České dějiny 31. 10. 2019
Dějiny novější české literatury 31. 5. 2018

 

Zahájená habilitační řízení

viz Seznam zahájených habilitačních řízení MŠMT ČR

 

Jméno

Pracoviště

Obor

Jmenování

Ukončená habilitační řízení

2016

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Filozofická fakulta JU Dějiny novější české literatury 1. 12. 2016
2014

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 5. 2014

2010      

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.

Filozofická fakulta UK

Dějiny novější české literatury

1. 12. 2010

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 4. 2010

2009      

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 12. 2009

doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Filozofická fakulta UJEP

České dějiny

1. 12. 2009

2007      

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Filozofická fakulta JU

České dějiny

1. 6. 2007