Typ projektu: STANDARDNÍ

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (doba řešení 2019-2021)
Politická komunikace za českého stavovského povstání a jeho porážky mezi Prahou, Drážďanami, Heidelberkem a Mnichovem

 

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D. (doba řešení 2019-2021)
Korespondence císaře Leopolda I. s Janem Adolfem ze Schwarzenberku 1662-1683 (Kritická edice)

 

PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. (doba řešení 2017-2019)
Svatý stolec a české země v letech 1914-1918

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D. (doba řešení 2017-2018)
Proměny kmotrovství ve venkovském prostředí v průběhu 19. století (Nový Rychnov, 1800-1899)


prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. (doba řešení 2013-2015)
Svět mužskosti. Nižší šlechta z českých zemí ve válkách počátkem novověku
 
doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D. (doba řešení 2013-2016)
Sociální transformace předměstí jako důsledek migrací a uplatňování strategií venkovského obyvatelstva (České Budějovice 1750-1830)
  
doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D. (doba řešení 2011-2014)
Enzyklopädie hraběte Thuna. Věda a mystika v pozdním osvícenství
 

Typ projektu: DOKTORSKÝ 

 
 
Typ projektu: POSTDOKTORSKÝ