Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Jak se stát studentem?

Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90, průměrná známka z předmětu francouzský jazyk nejvýše 1,50.

 

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou

  • Schopnost komunikovat francouzsky minimálně na úrovni A2 SERR (optimální je úroveň B1-B2). 
  • Orientaci v následujících oblastech: dějiny Francie; současný francouzský politický, společenský a ekonomický život; francouzské umění a kultura (literatura, hudba, výtvarné umění); francouzsko-české vztahy.

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

  • Schopnost komunikace ve francouzském jazyce = max. 50 bodů
  • Znalost reálií, dějin a kultury Francie = max. 50 bodů

 

(Doplňující informace k pohovoru viz zde.)

 

Co tento obor nabízí?

 

- Praktickou znalost francouzského jazyka na úrovni C1

- Znalosti z odborné administrativně-právní a ekonomické francouzštiny

- Schopnost teoreticky uvažovat o jazyce

- Znalosti z oblasti českého a evropského práva, ekonomie a mezinárodního obchodu

- Schopnost efektivně získávat a vyhodnocovat informace v cizím jazyce s použitím moderních informačních prostředků

- Možnost strávit část studia v zahraničí – seznam partnerských univerzit

 

Obor nabízí možnost získání dvojího diplomu - Université de Bretagne-Sud

prohlédnout si prezentaci oboru

Garantující pracoviště

Ústav romanistiky FF JU v ČB