Název oboru

Estetika (jednooborové i dvouoborové)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Estetika je určen zájemcům o studium estetiky, umění a kultury. Jeho obsahem jsou především základní estetické a uměnovědné teorie, základy filozofie, dějiny jednotlivých uměleckých druhů (literatury, výtvarného umění, fotografie, architektury, filmu, hudby) a dějiny a teorie kultury. Studium je postaveno na orientaci v systematické a historické základně oboru, s důrazem především na problematiku umělecké kritiky, estetiku vizuálních umění, obecnou problematiku médií a na jednotlivé oblasti mimouměleckého estetična (zejména estetiku přírody a krajiny a estetiku chování).

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Estetika je připraven prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v různorodých kulturních institucích, ve sdělovacích prostředcích či médiích, ve státní správě a samosprávě a na pozicích odborníků zabývajících se kulturním dědictvím. Absolventi bakalářského studijního programu jsou vedle nezbytné základní praktické aplikace teoretických poznatků připraveni i k dalšímu vzdělávání v humanitních disciplínách, zejména v oborech filozofie, estetika, literární věda a dějiny umění. Vyučované kurzy v rámci tohoto oboru vychovávají odborníky, kteří jsou schopni kritické analýzy nejrůznějších estetických či s estetickými hodnotami souvisejících fenoménů v oblasti kultury a přírody.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Dějiny umění, Kulturní studia, Anglický jazyka a literatura, Bohemistika         

Garantující pracoviště

Ústav věd o umění a kultuře FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE