Program Erasmus+: Erasmus nabízí studentům dva typy aktivit:

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

- v délce 3-12 měsíců

- realizaci výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci

- v délce 2-12 měsíců

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Měsíce absolvované v rámci předchozího programu LLP/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.