Děkan

Děkan

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

papousek@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 800
místnost: 02 043

 

Proděkan pro vědu a výzkum

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

pbilek@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 814
místnost: 02 040

Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

kral@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 809
místnost: 02 038

   

Proděkan pro studium

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

onpesek@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 813
místnost: 00 042

 
 

Tajemnice

Ing. Iva Hondlíková

hondlik@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 802
místnost: 02 042

Předseda Akademického senátu FF JU

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

lnagy@ff.jcu.cz

tel.: 387 774 861
místnost: 00 043