VÝJEZD VÝZKUMNÉHO PRACOVNÍKA SENIORA DO ZAHRANIČÍ - výběrové řízení na badatelský pobyt v Polsku v oboru Literární historie, uzávěrka přihlášek 23. listopadu 2018 

 

POST-DOKTORAND V OBLASTI KRAJINNÉ ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU - výběrové řízení s uzávěrkou přihlášek 20. listopadu 2018

POST-DOC IN LANDSCAPE ARCHAEOLOGY OF MEDIAEVAL AND MODERN TIMES - request of proposal for the position, application deadline November 20, 2018

 

 

Opatření děkana č. 13, jímž se stanovuje povinnost založit si osobní identifikátor ORCID - platnost od 15. 10. 2018

 

 

Fulbrightova komise

Fulbright Specialist Program - pro krátkodobý pobyt odborníka z USA hostujícího 2-6 týdnů na Vaší instituci

Fulbright Core Program - pro hostování amerického odborníka na celý semestr nebo akademický rok

Fulbright-Masaryk Program - v seniorské nebo juniorské kategorii podporující české doktorandy, vědecké a pedagogické pracovníky na dlouhodobých pobytech v USA