Struktura
Ředitel ústavu:
 
 
Zástupce ředitele ústavu:
 
 
Tajemník ústavu:
 
 
Sekretariát ústavu:
 
Marie Tesařová 
e-mail: tesarova@ff.jcu.cz
tel.: 387 774 806

 

Oddělení středověkých a raně novověkých dějin:

   

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

PhDr. Miroslav Žitný

 
Oddělení sociálních a hospodářských dějin novověku:
 

Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

Oddělení moderních dějin:

 

 

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

     
 
Odborný pracovník:  

PhDr. Jan Šimánek

 
Interní doktorandi:  

Mgr. David Bohdálek

Mgr. Václav Černý

Mgr. Monika Konrádová

Mgr. František Koreš

Mgr. Veronika Mezerová

Mgr. Michal Morawetz

Mgr. Vladimir Panov

 

Externí doktorandi:

 

 PhDr. Jana Kolouchová

 

Externí spolupracovníci:

                    

 

Mgr. Martin Gaži

PhDr. Jana Zahradníková