Back

UPOZORNĚNÍ

1/4/18

Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1

budou v LS 2017/2018 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň

 8 posluchačů.

 

 

Přehled výběrových přednášek, které budou otevírány

na Historickém ústavu FF JU v letním semestru 2017 – 2018

 

Název přednášky

Přednášející

Termín konání

Proměny české společnosti v 19. století

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

pondělí   17.35-19.10 hod., posluchárna P2

Válka a venkov. Válečný prožitek venkovana v průběhu staletí

Mgr. Jaroslav Dibelka, Ph.D.

středa      15.00-16.35 hod., učebna S10

Svědkové zanikajícího světa. Konec antiky a počátek středověku očima pozdně antických a raně středověkých historiků

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

čtvrtek    10.35-12.15 hod., učebna S3

Putování do již zmizelého světa jihočeských montánních děl

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

středa      11.30-13.05 hod., učebna S6

Neúplné rodiny ve venkovské společnosti raného novověku a 19. století

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

pondělí    15.00-16.35 hod., učebna S8