Back

Seznam zadaných bakalářských prací na Historickém ústavu FF JU

5/11/18

Autor

Téma práce

Vedoucí práce

Prouzová Petra

Křesťanství a utopický socialismus Roberta Owena

doc. PhDr. et. Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

Bláhová Gabriela

Wittenberské ordinace pro uchazeče z Čech a Moravy v letech 1537-1560

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Dorážková Karolína

Československý legionář, plukovník a vojenský atašé Zdeněk Vltavský-Waldhütter

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Potužák Jaromír

Proměny výuky dějepisu na sušické střední škole a gymnáziu v letech 1953-1971

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Souček Martin

Ottavio Piccolomini a náchodský zámek

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Suchanová Petra

Svatba Jana Kristiána z Eggenberku s Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku roku 1666

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.