Back

Seznam zadaných diplomových prací na Historickém ústavu FF JU

12/12/17

Autor

Téma práce

Vedoucí práce

Bc. Hošková Michaela

K metodice výuky holocaustu na ZŠ se zastoupením didakticky upravených textových a ikonografických pramenů

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Bc. Petrášek Karel

Z historie těžby, zpracování a využití rašeliny v jižních Čechách ve 20. století

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Bc. Starczewska Jana

Mediální výchova ve výuce dějin poúnorového Československa (včetně regionu jižních Čech)

PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Bc. Šíba Martin

České a německé reklamy na stránkách českobudějovických deníků, jejich porovnání a rozbor

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Bc. Bednář Sandrik

Dvě „obnovy“ skautingu v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v druhé polovině 20. století

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Bc. Nová Lucie

Sušice, Brána Šumavy. Rozvoj a propagace turistiky na Sušicku v letech 1918-1938

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Bc. Svobodová Andrea

Proměny města Nové Hrady v letech 1945-1989

PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D.

Bc. Bauerová Kristýna

Schwarzenberkové a Řád zlatého rouna na prahu novověku

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

Bc. Kyryanová Petra

Schwarzenberské lesní hospodářství v letech 1650-1750

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.