Back

Seznam zadaných diplomových prací na Historickém ústavu FF JU

12/10/18

Autor

Téma práce

Vedoucí práce

Bc. Cisarik Stanislav

Republika, která přežila sebe samu. Císaři julsko-klaudijské dynastie a jejich vnitřní politika

PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Bc. Uhlíková Patricie

Židovské obyvatelstvo na Jindřichohradecku v období od poloviny 18. století do šedesátých let 19. století

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Bc. Chvostová Jana

„Tak nejlépe uctíme památku předků.“ Venkovská usedlost „U Táborů“ a obec Čepřovice ve světle pramenů a literatury

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Bc. Samek Jakub

Rituál pohřbu a vznik nových hřbitovů v Království českém na prahu novověku

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Bc. Jasz Adam

Vnitrostranické rozepře uvnitř Československé strany národně socialistické v období po roce 1945

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Bc. Kolařík Petr

Komunistická strana Československa a parlamentní volby v roce 1925

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.