Back

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE HISTORICKÉHO ÚSTAVU FF JU

2/12/15

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE HISTORICKÉHO ÚSTAVU FILOZOFICKÉ FAKULTY JU

o závazné četbě odborné literatury k dílčím zkouškám a ke státním bakalářským zkouškám

Garanti předmětů Dějiny středověku I (PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.), Dějiny středověku II (PhDr. Pavel Král, Ph.D.), Dějiny novověku I (prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.), Dějiny novověku II (doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.), Nové a nejnovější dějiny I (doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.), Nové a nejnovější dějiny II (PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.) před zahájením výuky stanoví rozsah závazné četby odborné literatury a vymezí knižní tituly, které v rámci tohoto rozsahu považují za povinné. V každém předmětu posluchač/ka prostuduje nejméně 10 titulů odborné literatury (70 % z těchto titulů bude závazně stanovených garantem předmětu).

 

Ke státní bakalářské zkoušce si posluchač/ka přinese seznam prostudované odborné literatury k předmětům Dějiny středověku I, Dějiny středověku II, Dějiny novověku I, Dějiny novověku II, Nové a nejnovější dějiny I, Nové a nejnovější dějiny II, který bude obsahovat nejméně 60 knižních titulů.

 

V Českých Budějovicích 11. 2. 2015

 

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., v. r.

ředitel ústavu