Back

RITUALE UND POLITIK: HERRSCHERKRÖNUNGEN IM FRÜHNEUZEITLICHEN UNGARN

11/1/17

Historický ústav

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

si Vás dovoluje srdečně pozvat

 

na přednášku

 

 RITUALE UND POLITIK:

Herrscherkrönungen im frühneuzeitlichen Ungarn,

 

kterou pronese

 

prof. Dr. Géza Pálffy

(Maďarská akademie věd, Budapešť)

 

v úterý 21. listopadu 2017 od 14.30 hodin v zasedací místnosti Z1

(Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a).