Back

PRACOVNÍ SETKÁNÍ UČITELŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ

11/14/17

Ve středu 8. listopadu 2017 hostilo Gymnázium Český Krumlov pracovní setkání 21 českých a německých učitelů. Akci připravil tým z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Pasov v rámci projektu „Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí“. Pedagogové ze středních i základních škol tu sdíleli své zkušenosti z výuky ožehavých témat z česko-německých dějin a smíšenému projektovému týmu z obou univerzit poskytli cenné podněty, které mají přispět ke zkvalitnění připravované publikace s výukovými materiály pro školy. Přítomné uvítali vedoucí projektu prof. Andreas Michler z pasovské univerzity, ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty JU prof. Václav Bůžek a ředitelka českokrumlovského gymnázia PaedDr. Hana Bůžková. Dopoledne bylo vyhrazeno pro dvě odborné přednášky. Historička PhDr. Jitka Rauchová, Ph.D., z Jihočeské univerzity promluvila o soužití Čechů a Němců v Českém Krumlově na sklonku 19. a v první polovině 20. století. Didakticky zaměřenou přednášku o možnostech využití historické fotografie a filmu při výuce dějepisu pak pronesl historik PhDr. Kamil Činátl, Ph.D., z Karlovy univerzity.

Významná část programu proběhla odpoledne, kdy přítomní učitelé hodnotili výukové materiály, jež k tématům Zlatá stezka, nucené vysídlení a život podél Železné opony připravili realizátoři projektu. Podněty a diskuse o těchto tématech výrazně ovlivní podobu připravované publikace s výukovými materiály pro školy. Po workshopu se část účastníků ještě zúčastnila prohlídky Musea Fotoateliér Seidel.