Stipendia umožňující účast na letním kurzu

Tato stipendia umožňují zúčastnit se některého z mnoha kurzů pořádaných v době letních semestrálních prázdnin německými vysokými školami. Jejich kompletní seznam najdete na www.daad.de/sommerkurse. Stipendia DAAD se přitom vztahují pouze na kurzy označené symbolem. Ty jsou většinou jazykové s těžištěm v německých reáliích. V nabídce se však nacházejí i některé kurzy oborové. Návštěva kurzu je zamýšlena jako prvotní kontakt s německým vysokoškolským systémem.

O toto stipendium se mohou ucházet studenti, kteří v době podání žádosti (tj. na podzim 2015) úspěšně zakončili minimálně jeden akademický rok a při nástupu na stipendium úspěšně zakončí minimálně 2. ročník studia. Stipendium není udělováno doktorandům. 

Uchazeči již musí mít dobré znalosti němčiny, které jim umožní sledovat přednášky a aktivně se účastnit programu. Znalosti němčiny musí odpovídatminimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Výše stipendia činí celkem 850 EUR, DAAD rovněž proplácí cestu.

 

Termín odevzdání žádosti: Prosinec 2016

Místo odevzdání žádosti:

1. Akademická informační agentura

2. on-line do portálu DAAD - elektronická verze
 

!!! K tomuto druhu stipendia je třeba vyplnit i formulář Akademické informační agentury Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia (http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/) – formulář vyplňte a odešlete online, poté vytiskněte, podepište a přiložte k dalším podkladům (v češtině).

Závazné informace ke stipendiu viz download

Doplňující informace v češtině viz download

 

Podrobné informace:

www.daad.de / www.daad.cz

 

Kontakt:

Lektor DAAD v Českých Budějovicích

Jan Václav König, M.A.

Ústav česko-německých aréalových studií a germanistiky, FF JU 

Konzultace viz zde

E-Mail: jkonig@ff.jcu.cz