Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

News
6.8.
které budou obhajovány v září 2018
2.7.
se konalo v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání 12. června 2018
28.6.
získal Sandrik BEDNÁŘ (Matematika – Historie se zaměřením na vzdělávání) s bakalářsku prací Skauting v Nové Včelnici a Kamenici nad Lipou v první polovině 20. století
26.6.
pro posluchače Pedagogické fakulty JU v podzimním termínu AR 2017/2018
31.5.
se stala součástí Akademické knihovny Jihočeské univerzity
2.5.
proběhl ve dnech 23. a 25. -28. dubna 2018 v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí