2019

Přednáška dr. Tomáše Linharta, vedoucího právního oddělení společnosti Siemens AG Berlín

Přednáška českého konzula v Düsseldorfu Daniela Žáry a vedoucího německého zastoupení CzechTrade Adama Jareše

 

2018

Mezinárodní konference Jazyk a identita/Sprache und Identität

Zástupci ústavu přednášeli na mezinárodní konferenci v Bonnu

I letos u nás přednášel Karl Matschiner z okresního úřadu Freyung-Grafenau

Studenti UAG opět na scéně Jihočeského divadla. Tragikomedie Mistr sklidila nadšené ovace.

Přednáška dr. Šeptáka v Klubu přátel Rakouska

Besuch unserer Absolventin Mgr. Šárka Bělohlavová im Unterricht

2017

GIP Besuch - Prof. Dr. Wildfeuer (Augsburg) und PD. Dr. Eller-Wildfeuer (Regensburg)

GIP Besuch Doktorandin Sophia Leder aus Augsburg

Akce pořádané ústavem v listopadu

Mezinárodní workshop Phantastisches Böhmen

Přednáška Karla Matschinera z Okresního úřadu Freyung-Grafenau

Studenti u starostky v Kamenném Újezdě

Konference v Bavorském lese

Pracovní úspěch absolventky Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky 

Propagace UAG na Česko-anglickém gymnáziu v ČB

Deutsch-Tschechischer Workshop „Bach und Bier – Aspekte bayrisch-böhmisch-sächsischer Kultur in Geschichte und Gegenwart“ 

2016

Studenti u paní starostky v Kamenném Újezdě

Studenti CNAS a germanistiky na překladatelském semináři přivítali druhého hosta

Studenti ČNAS se učí tlumočit

Workshop mit Prof. Dr. Klaus Wolf (Augsburg)

Lesung Hans-Peter Kunisch

Přednáška Mgr. Lukáše Kopeckého - oral history

Letní škola 2016 v bulharské Sofii

Promoce ETSN

Ústav UAG navštívil student z Makedonie

Kooperationsgespräche im Rahmen der GIP Augsburg/Budweis

2015

GIP-Stipendiatin Anna Nöbauer berichtet über ihre Zeit am Institut für Tschechisch-Deutsche Areale Studien und Germanistk

Letní škola 2015 v chorvatském Zadaru

Příběhy našich sousedů

Autorské čtení: Judith Taschler

Exkursion nach Linz: Stifterhaus und Literaturmuseum Oberösterreich

Studentské divadlo

Ústav hostil v rámci programu CEEPUS kolegyni z bulharské Sofie

2014

ETSN na fotbale

Mezinárodní workshop k tématice divadelní tradice v Čechách a v německy mluvících zemích v 18. století

Exkurze do Prahy

Mezinárodní germanistická konference

Studenti na zahraniční stáži ve Freyungu

Absolventi 2014

Komunální volby v Bavorsku a Okresní úřad Freyung-Grafenau

Přednáška na téma: Rakousko a Německo před volbami do Evropského parlamentu

Návštěva obce Kamenný Újezd a beseda se starostou

Den s Humanoidy

 

2013

Workshop na téma: Odborné zahraniční praxe a stáže studentů oboru Evropská teritoriální studia

Mezinárodní workshop na téma: Internacionalizace ve vědě

ETSN party

Praktikantka z Univerzity Pasov na stáži na UAG

Kulturologická exkurze 2013

Odpoledne s humanoidy a Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

Návštěva obecního úřadu v Kamenném Újezdě a beseda se starostou

Exkurze do Senátu PČR a diskuze se senátorem Štětinou

Mezinárodní workshop na téma "Postavení okresních úřadů v systému veřejné správy Svobodného státu Bavorsko"

Evropská regionální kavárna se studenty ETSN

 

2012

2. ETSN party

Společné setkání studentů s vedením Ústavu evropských teritoriálních studií

Akademické shromáždění

Kulturologická exkurze 2012

Studenti na konci AR 2011/2012

První absolventi Ústavu evropských teritoriálních studií

Diskuze se senátorem PhDr. Jiřím Pospíšilem 2012

Internationaler Workshop mit dem Thema: Öffentliche Verwaltung in Bayern - Theorie und Praxis 2012

Mezinárodní workshop na téma: Veřejná správa v Bavorsku 2012

Návštěva Obecního úřadu v Kamenném Újezdě a beseda se starostou obce 2012

Projekt Poezie v pohybu a kulturní podvečer "V kůži Billyho Elliota"

Odborná exkurze na Krajský úřad Jihočeského kraje 2012

Volby do AS FF JU v Českých Budějovicích 2012

Odpoledne s humanoidy a Ústav evropských teritoriálních studií 2012

Beseda na téma stáže, práce a právní ochrana v Německu 2012 

 
 
2011
 
Přednáška: Integrace České republiky do EU 2011
 
Návštěva Obecního úřadu v Kamenném Újezdě 2011
 
Návštěva Karla Matschinera z Okresního úřadu Freyung-Grafenau na FF JU 2011
 
Odborná exkurze do Poslanecké sněmovny PČR 2011

Přednáška EURES poradce Ing. Libora Šimánka 2011

Vystoupení studentů ETSN na konferenci v rámci germanistického institucionálního partnerství (GIP) Augsburg – České Budějovice 2011

1. ETSN party 2011

Výuka pedagogů Univerzity Pasov - reportáž TV Gimi 2011
 
 

2010

Návštěva Europe Direct 2010

Volby do AS FF JU v Českých Budějovicích 2010

Kulturologická exkurze Plzeň 2010