Volební řád Akademického senátu FF JU

Jednací řád Akademického senátu FF JU

 

Zápisy ze zasedání AS FF JU

 

Složení Akademického senátu (2018–2020)

Volby do AS FF JU v ČB pro období 2018–2020

 

Předseda AS FF JU v ČB:

doc. PhDr. Ladislav NAGY, Ph.D.

lnagy@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky

 

Místopředsedkyně AS FF JU z řad akademických pracovníků:

doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

aurova@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky

 

Místopředsedkyně AS FF JU z řad studentů:

Bc. Dominika JOZOVÁ

jozovd00@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky - Ústav anglistiky

 

Čenové AS FF JU z řad akademických pracovníků:

 

prof. PaedDr. Michal BAUER, Ph.D.

bauer@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky

 

Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.

vgrubhoffer@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky

 

Mgr. Petr KOS, Ph.D.

kos@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky

 

Mgr. Alena PROŠKOVÁ, Ph.D.

aproskova@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky

 

Mgr. David SKALICKÝ, Ph.D.

dskalicky@ff.jcu.cz

Ústav věd o umění a kultuře

 

Členové AS FF JU z řad studentů:

 

Barbora DOLEŽALOVÁ

dolezb03@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky

 

Pavla ŠIMEČKOVÁ

simecp02@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky - Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

 

Tomáš TOMS

tomsto00@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky