Skip to Content
22.11.
Ve dnech 6. - 11. 11. 2017 proběhl na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU mezinárodní workshop
22.11.
Přednáška se uskuteční 28. 11. 2017 od 13.15 hod. v přednáškové místnosti P1.
14.11.
se v rámci projektu „Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí“ konalo 8. 11. 2017 na Gymnáziu Český Krumlov.

BYLA VYDÁNA ROZHODNUTÍ DĚKANA O PODMÍNKÁCH PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

Mezní termín pro podání přihlášek pro bakalářské obory: 15. března 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro navazující magisterské obory: 30. dubna 2018; mezní termín pro podání přihlášek pro doktorské programy: 30. dubna 2018.

Filozofická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice Tel: +420 387 774 801 Fax: +420 387 774 812 E‑mail: dekanat@ff.jcu.cz