Programy dvojího diplomu jsou vyšší formou smluvní spolupráce mezi partnerskými univerzitami.

Po absolvování předepsané skladby předmětů na oboru partnerských univerzitách získá student diplom z obou univerzit.

Pobyt na zahraniční univerzitě je financován z prostředků programu Erasmus+.

Programy dvojího diplomu jsou zásadní přidanou hodnotou univerzitního studia v evropském prostoru.

Programy dvojího diplomu jsou důležitým atributem kvality domovských studijních oborů.

Získání dvojího diplomu je výraznou konkurenční výhodou na trhu práce.

 

Dvojí diplomy na Ústavu romanistiky FF JU:

bakalářské studium - obor Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 

navazující magisterské studium - obor Francouzský jazyk

 

navazující magisterské studium - obor Italský jazyk

 

navazující magisterské studium - obor Španělský jazyk