Zaměření: lingvistika, terminologie

Jazyk výuky: italština, čeština

Partnerské instituce: Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Milano / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Platnost od roku: 2015

Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU

Koordinátoři programu: prof. Savina Raynaud (UCSC), doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D. (FF JU)

Diplomy oborů: Lingue, letterature e culture straniere - Scienze del linguaggio, terminologie e tipologie dei testi / Filologie: Italský jazyk

Organizace výuky: 1. ročník studia výuka na FF JU (Č. Budějovice); 2. ročník studia výuka na UCSC (Milano)

Financování pobytu: Program Erasmus+

 

Předepsaný studijní plán

(pro studenty Jihočeské univerzity je jazykem „A" italština, jazykem „B" pak volitelně angličtina, francouzština, němčina nebo španělština)

 

1. ročník (výuka na FF JU v Č. Budějovicích)                                                                      

  ECTS

Italská literatura od počátků do 17. století

5

Korpusová lingvistika

5

Italský jazyk I

5

Syntax I (jazyk A – italština)

3

Současné lingvistické směry

5

 Italská literatura 18. a 19. století

5

Italský jazyk II

5

Syntax II (jazyk A – italština)

5

Vývoj a historie italského jazyka

5

Volitelné předměty

5

 

2. ročník (výuka na UCSC v Miláně)  

  ECTS

Strategie comunicative e negoziali  (lingua B)

12

Ontologie e scienze del linguaggio

8

Terminologie e politiche linguistiche

8

Storia contemporanea

8

Didattica dell'italiano come seconda lingua

4

Volitelný předmět/předměty z následující nabídky:

   Diritto penale e penale minorile (8)

   Diritto pubblico comparato (8)

   Organizzazione internazionale (8)

   Tutela internazionale dei diritti umani (8)

   Linguistica pragmatica (4)

   Sociolinguistica (4)

   Teoria e pragmatica dell'argomentazione (4)

8

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce

24