Zaměření: odborný jazyk pro obchod

Jazyk výuky: francouzština + angličtina/španělština nebo angličtina/němčina

Partnerské instituce: Université Bretagne-Sud, Faculté de Lettres, Langues, Sciences humaines et Sociales / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta

Platnost od roku: 2007

Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU

Diplomy oborů: Langues étrangères appliquées – anglais et espagnol ou anglais et allemand, spécialité „Commerce international" / Filologie: Francouzský nebo Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Organizace výuky: 1. a 2. rok studia na domovské univerzitě studenta; 3. rok studia na Université de Bretagne-Sud.

Financování pobytu: Program Erasmus+