Kontakt

Pracovna 00 053
Telefon 387 774 879
E-mail msronek@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 
 

Profil vyučujícího

narozen 1952 v Praze

 

Studium a odborná kvalifikace

1970–1976: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, dějiny umění – estetika

1976: Diplomová práce: Alegorie v českém barokním umění a Iconologia Cesara Ripy

1978: PhDr.

1992: CSc., kandidátská práce Jan Jiří Heinsch (1647–1712)

2013: habilitace na Filozofické fakultě Masarykovy university, Brno

 

Zaměstnání

1976–1983: Okresní museum Ústí nad Labem (historik umění a správce uměleckohistorických sbírek

1983–2002: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha (vědecký pracovník specializovaný na výtvarné umění renesance a baroka)

2003–2004: Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Leipzig, vědecký pracovník a člen projektu Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa 1550–1700 vedeném prof. W. Eberhardem

2004 – stále: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha (vědecký pracovník specializovaný na výtvarné umění renesance a baroka)

http://www.udu.cas.cz/cs/michal-sronek/

2005–2008: Seminář dějin umění Masarykovy university Brno a Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (externí pedagog)

2008 – stále: Ústav dějin umění (od 2016 Ústav věd o umění a kultuře) Filozofické fakulty Jihočeské university v Českých Budějovicích, odborný asistent, od roku docent a zástupce ředitele ústavu

 

Publikační činnost