Kontakt

Pracovna 00 011
Telefon 387 774 892
E-mail ochvojka@ff.jcu.cz
Konzultační hodiny  

čtvrtek            15.00 - 16.00 hodin

pátek              11.20 - 12.00 hodin

a dle dohody

Učební plány

Archeologická praxe I

Odborná archeologická praxe

Odborná exkurze

Dějiny pravěku

Doba bronzová

Doba bronzová a starší doba železná

Doba železná v Čechách a v Evropě

Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a starší době železné

Suroviny a technologie středoevropského pravěku

Svět člověka doby bronzové a železné

Úvod do archeologie I

 

Životopis

 

Publikační činnost

 

Bakalářské práce

 

Diplomové práce

 

Granty