Kontakt

Pracovna 00 011
Telefon 387 774 892
E-mail chvojka@muzeumcb.cz
Konzultační hodiny

29. 5. 2018          15.00 - 16.00

6. 6. 2018            13.00 - 14.00

12. 6. 2018          11.00 - 12.00

20. 6. 2018            9.00 - 10.00

                               14.00 - 15.00

a dle dohody

Učební plány

Archeologická praxe I

Odborná archeologická praxe

Odborná exkurze

Dějiny pravěku

Doba bronzová

Doba bronzová a starší doba železná

Doba železná v Čechách a v Evropě

Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a starší době železné

Suroviny a technologie středoevropského pravěku

Svět člověka doby bronzové a železné

Úvod do archeologie I

 

Životopis

 

Publikační činnost

 

Bakalářské práce

 

Diplomové práce

 

Granty