doc. PhDr. Josef Blüml, CSc.

 

Čermoch Martin: Jaroslav Werstadt - život a dílo.

Musilová Ivana: František Teplý (studie o životě a díle).

Vejvodová Alena: Adolf Heyduk - jeho život a dílo.

Jiroušek Bohumil: Josef Klik (studie o životě a díle).

Makovcová Jana: Jihočeský theléman (Karel Šafář - život a dílo).

Pšeidová Ilona: Miloš Marten (1883 - 1917). Život a dílo.

Havlová Věra: Josef Dobiáš (studie o životě a díle)

Černý Petr: Jan Patočka a filozofie českých dějin

Kábová Hana: Jan Fried (Studie o životě a díle pelhřimovského historika)

Koutná Petra: K česko-německým vztahům v Jihlavě v letech 1914-1925

Pačísková Dana: Poválečná vesnice na Novobystřicku

Jursík David: Václav Novotný (Život a dílo)

Očenášek Josef: Hanuš Jelínek (studie o životě a díle)

Bardoun Luboš: Plzeňský Hlahol. Studie k dějinám spolku od jeho založení do roku 1918

Fiala Petr: 15. březen 1939 v Českých Budějovicích

Lédl Tomáš: Heim ins Reich. Nepokoje v čs. pohraničí ve světle trestních spisů Krajského soudu Cheb

Slavíková Monika: Židé na Jihlavsku v letech 1937-1948. Všední i nevšední dny menšiny se žlutou hvězdou

Spálovský Oldřich: Podzim a zima roku 1918 v Českých Budějovicích (Vnímání otázek každodennosti na pozadí politických událostí)

Straňák Milan: Antonín Pittner (Studie o životě a díle)

Svobodová Petra: Želivsko za první světové války

Vokáč Miroslav: Jindřich Vančura (Studie o životě a díle)

Krupa Zdeněk: Beneš Metod Kulda (Studie o životě a díle)

Kučera Martin: Vojtěch Preissig. Život a dílo

Zvánovcová Klára: František Mareš (Studie o životě a díle)

Jarošová Klára: Emil Šolc (Studie o životě a díle nakladatele)

Kropíková Lucie: Život na hranici na příkladu obce Rapšach v první polovině 20. století

Oesterreicher Jiří: Vitorazský mýtus; Historie římsko-katolické církevní správy v oblasti tzv. Českého Vitorazska. Dva příspěvky k historii pohraničního regionu

Soviš Filip: Jan Černík (O životě a díle moravského folkloristy)

Pekař Radim: Vztahy Čechů a Němců v Českých Budějovicích ve 20. a 30. letech 20. století

Vondráková Vlasta: Pavel Eisner (Studie o životě a díle)

Doležal Luděk: Ignát Herrmann. Studie o životě a díle

Hajná Karolína: Hluboká nad Vltavou v meziválečném období (Příspěvek ke studiu každodennosti jihočeského městečka v letech 1918-1938

Plechinger Tomáš: Činnost klatovského gestapa v letech 1939-1942

Gilarová Zuzana: Josef Šafařík. Studie o životě a díle

Rodr Filip: Vlastimil Kybal (Studie o životě a díle)

Komrska Jakub: Bratři Boháčové, umělci z pošumavské Volyně

Liška Jan: Mathauserové "aneb historie a dílo opomenutých umělců českých"

Štefánek Jan: Rok 1945 v Havlíčkově Brodě

Polák Jan: Umělecké ztvárnění Emy Destinnové

Pizinger David: O postavení člověka ve světě (Úvahy v pozdním díle Jana Patočky)

Škrabal Luděk: Bohumil Markalous/Jaromír John (Příspěvek k dějinám společnosti a kultury v českých zemích v první polovině 20. století)

Hladeček Jiří: Tramping a skauting na Vltavotýnsku jako kulturněhistorický fenomén

Taras Jaroslav: Kolektivizace zemědělství v obci Puklice na Jihlavsku 1949-1960

Holec Miloš: Masarykovy úvahy o dějinách a dějepisectví (Studie k tzv. sporu o smysl českých dějin)

 
 
Akce dokumentů