Název oboru

Dějiny umění (jednooborové i dvouoborové studium)

Typ oboru

Bakalářský

Doba studia

3 roky

Forma studia

Prezenční

Titul

Bc.

Charakteristika oboru

Bakalářský dvouoborový studijní obor Dějiny umění je orientován na studium výtvarného umění a architektury. Studium je koncipováno jako tříleté a probíhá výhradně prezenční formou. Student vedle společného základu projde kurzy, které mu poskytnou hlubší vhled do pozadí vzniku, obsahu, formy a funkce uměleckých děl a architektury od starověku až do konce 20. století a dále se seznámí s historiografií oboru dějin umění i se současnými metodologickými přístupy při analýze a interpretaci uměleckého díla. Student si osvojí zacházení se základními nástroji dějin umění, umožňujícími hlubší pochopení uměleckého díla a projde kurzy, které ho připraví pro praxi historika umění v nejrůznějších kulturních institucích.

Profil absolventa

Absolvent oboru Dějiny umění bude schopen prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v kulturních institucích jako jsou muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp., ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě i v uměleckém obchodě. Absolvent je také připraven ke studiu dalších historických či jazykových oborů.

Možné kombinace s jinými dvouobory

Historie, Estetika, Kulturní studia

 

Garantující pracoviště

Ústav věd o umění a kultuře FF JU

Studijní plán

Ke stažení ZDE

Přijímací řízení

Informace ZDE