Aktuální nabídka: 

kód kurz pro název datum cena přihlášky a platba do odkaz na přihlášku
DVVP/6/1 učitele českého jazyka a literatury Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy (část 1; filmové adaptace 60. let 20. století) 09.02.2018 400,- Kč 06.02.2018 ZDE
             

 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala v roce 2017 akreditaci MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Cílem programů dalšího vzdělávání je seznamovat účastníky kurzů DVPP s aktuálními tématy z literární vědy, lingvistiky či metodiky humanitních oborů vyučovaných na FF JU a přispívat tak k rozvoji profesních kompetencí v rámci předmětů jejich stávající učitelské aprobace v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání MŠMT. Podrobnější informace o aktuálně otevíraných vzdělávacích oborech naleznete na stránkách jednotlivých ústavů (viz odkazy níže) a dále na Portálu celoživotního vzdělávání JU.

V současnosti jsou akreditovány tyto vzdělávací programy DVPP:

Ústav anglistiky:              (aktuálně viz DVPP UAN)

                              Současná anglicky psaná próza

                              Překlad anglické prózy

                              Od hledání významu slov k slovotvorbě aneb vybrané kapitoly z anglické lexikologie

                              Americký politický systém

                              Anglická literatura raného novověku

                             

Ústav bohemistiky:        (aktuálně viz DVPP UBO)

                              Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy

                              Nové trendy v současné češtině

 

Ústav romanistiky:         (aktuálně viz DVPP URO)  

                              Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů pro učitele francouzského jazyka

                              Současné trendy ve výuce španělského jazyka

 

Ústav věd o umění a kultuře:     (aktuálně viz DVPP UUK)

                              Filozofie a umění