Univerzita třetího věku - informace → ZDE

/určeno těm zájemcům z řad veřejnosti, kteří doloží doklad o úplném středoškolském vzdělání a současně jsou poživateli starobního či invalidního důchodu/

 

Celoživotní vzdělávání - informace → ZDE

/určeno všem zájemcům z řad veřejnosti bez jakéhokoliv omezení/